Hindu Kush - Kalashafolket i Pakistan

Kalashafolket i Hindu Kush

Indsamlet 1995 af Mytte Fentz. Etableret 1997/98.

Hindu Kush samlingen er indsamlet blandt en minoritetsgruppe - Kalashafolket i Chitral i Nord Pakistan. Samlingen viser eksempler på Kalasha-samfundets materielle kultur, med udgangspunkt i Kalashafolkets dagligdag. Generelt indgår de forskellige genstande i det daglige produktionsliv, som ses blandt agerbrugere i tre dale i Hindu Kush-området. Endvidere er der lagt vægt på at vise genstande, der er knyttet til Kalashaernes religiøse liv. Samlingen har et righoldigt billedmateriale, både som fotoplancher og som billedserier på CD, samt et udførligt tekstmateriale.

Samlingen omfatter fire kasser.